Odesílání přes ActiveX/OLE

Připojení k serveru:

Set SMSObj = CreateObject("DreamCom.KubikSMS")

Odesílání:

SMSObj.SendMsg "Ja", "Zdravim sam sebe"

Popis funkce SendMsg:

SendMsg(recepient, text, script: String; aod, ident, flash: boolean)

Povinné parametry:

recepient: číslo nebo jméno adresáta, komu posíláte sms zprávu
text: vlastní text zprávy

Volitelné parametry:

script: přes jakou bránu se bude odesílat
aod: požadovat doručenku
ident: vyžadovat identifikaci
flash: sms dorazí na displej telefonu

Pokud nejsou volitelné parametry uvedeny, je bráno nastavení z dreamcomu.

Získali jsme nového partnera - smsbrána.cz odesílání včetně doručenky.

Nová verze 5.96, informace

Nová verze SE 1.3, informace

Nyní můžete odesílat sms přímo z Excelu.

Odesílejte SMS z vašich webových stránek!