Odesílání sms z Excelu

Od verze 5.2 je součástí instalace i možnost nainstalovat doplněk excelu, který Vám umožní pohodlně a rychle odesílat sms zprávy přímo z Excelu. Po instalaci se ve standardním panelu nástrojů programu Excel objeví ikona obálky a v menu Nástroje položka Poslat SMS zprávu.

Příklad odesílání z Excelu

Postup při odesílání je velmi jednoduchý (viz obrázek):

  • Čísla nebo jména, na které chcete zprávy odeslat, napište pod sebe do jednoho sloupce.
  • Do druhého sloupce umístěte ke každému číslu text zprávy. Pokud necháte druhý sloupec prázdný, budete na text zprávy dotázáni a všem adresátům se odešle stejná zpráva.
  • Umístěte kurzor na prvního adresáta a spusťte odesílání - kliknutím na Poslat SMS zprávu.

Podrobnosti o odesílání přes ActiveX/OLE

Tip! Pokud se vám nová ikona v Excelu neobjeví, proveďte ruční instalaci:

  • Stahněte si tento soubor, otevřete ho v excelu a nyní již můžete odesílat klasicky přes CTRL+SHIFT+S
  • Aby bylo odesílání v excelu automaticky vždy dostupné, uložte soubor kubik.xls do adresáře XlStart, který najdete ve vašem adresáři Office

Pokud neprovedete instalaci doplňku ihned je možné ho nainstalovat i později. Buď spuštěním programu InstExcl.exe nebo přidáním doplňku kubiksms.xla.

Získali jsme nového partnera - smsbrána.cz odesílání včetně doručenky.

Nová verze 5.96, informace

Nová verze SE 1.3, informace

Nyní můžete odesílat sms přímo z Excelu.

Odesílejte SMS z vašich webových stránek!