Podrobný popis odesílání sms z webu

Zavoláním URL:

http://www.dreamcom.cz/poslisms.php

nebo přes zabezpečené volání SSL (doporučeno):

https://www.dreamcom.cz/poslisms.php 
Parametry:
 • tel - číslo příjemce, v národním (604734914) nebo mezinárodním formátu (00420604734914), je možno uvést více čísel najednou oddělených čárkou
 • zprava - text samotné zprávy, může být libovolné délky, před odesláním je text rozdělen a očíslován
 • jmeno - uživatelské jméno (login) sms brány získané při registraci na dané bráně
 • heslo - heslo sms brány
 • skript - název sms brány (povolené hodnoty jsou: nejlevnejsisms, axima, smscz, mobilem, smsmidlet). Pokud tento parametr neuvedete, je použita axima
 • email - email pro doručenku, u brány axima jsou doručenky na webu
 • cas - čas, kdy má být sms zpráva doručena (ve formátu YYYY-MM-DD HH:NN:SS)
 • ident - z jakého čísla zpráva přijde, podporuje jen brána sms.cz a je nutné to nejdříve na bráně aktivovat

* tučně vyznačené parametry jsou povinné

Návratová hodnota:

Na jednotlivých řádcích jsou postupně vráceny tyto hodnoty:

 1. návratový kód
 2. text návratového kódu
 3. výše kreditu po odeslání
 4. seznam čísel oddělených středníkem na které bylo úspěšně odesláno

Přiklad odeslání v php:

<?php
$text = urlencode("testovaci zprava.");
$vys = file("http://www.dreamcom.cz/poslisms.php?tel=604106026&zprava=$text". "&jmeno=kubik&heslo=heslo&skript=axima&cas=". urlencode("2003-09-30 10:05:00")); if (trim($vys[0]) == "0") echo "Zpráva byla úspěšně odeslána."; else echo "Došlo k chybě:$vys[1]"; ?>

Získali jsme nového partnera - smsbrána.cz odesílání včetně doručenky.

Nová verze 5.96, informace

Nová verze SE 1.3, informace

Nyní můžete odesílat sms přímo z Excelu.

Odesílejte SMS z vašich webových stránek!